Arhiiv teemal: EKL

25.-27.06.2018 toimusid KL koolituspäevad Tartus

Räägiti kahjuhüvitiste määramise alustest (Milvi Haitov Sotsiaalkindlustusametist), tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitamisest (Eva Põldis Sotsiaalministeeriumist), ealistest iseärasustest (dr Enno Ahse), kutsehaiguste diagnoosimisest (dr Viive Pille). Põnevust pakkus lisaks Lennundusmuuseumi või Põllumajandusmuuseumi külastus. Valgamaa KÜ poolt osales 4 inimest.

11.-13.12.2017 toimusid EKL koolituspäevad Pärnus

11.-13. detsembril toimusid EKL koolituspäevad Pärnus. Osales 9 inimest. Loengut pidas sotsiaalministeeriumi asekantsler J. Holm, samuti vandeadvokaat M. Nukka ja EKL juhtkond. Toimus juriidiline nõustamine.

06.-08.03.2017 toimusid KL koolituspäevad Pärnus

06.-08.03.2017 toimusid Pärnus Kutsehaigete Liidu koolituspäevad. Osales ühingu poolt 2 inimest. Tutvustati töövõimereformi käiku. Samuti arutati, kes tuleks esinema järgmistel koolitustel ja kus need läbi viia. Kohtuti ka sotsiaalministriga. Toimus juriidiline ja sotsiaalne nõustamine.

05.-07.12.2016 toimusid KL koolituspäevad Pärnus

05.-07.12.2016 toimusid Pärnus KL koolituspäevad. Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist Tiia Sihver tutvustas uusi sotsiaalteenuseid puuetega inimestele. Samuti vastas ta  paljudele küsimustele. Ülevaate uuemast kohtupraktikast  kutsehaiguste ja tööõnnetuste kaasuses tutvustas advokaat Mihkel Nukka. Soovijatele toimus juriidiline nõustamine. Osales 4 inimest.

07.-09.03.2016 toimusid KL koolituspäevad Pärnus

7.-9. märtsil toimusid Pärnus EKL koolituspäevad. Neist võtsid osa Valgamaalt 9 kutsehaiget. Ettekande tegid Eesti Töötukassa juht ja Pärnu Töötukassa töötajad. Nad tutvustasid töövõimereformi elluviimist 1.juulist k.a.
EKL tegevjuht Aino Muru rääkis infotunnis seadusesätetest, mis puudutavad kutsehaigeid. Tallux Orto OÜ esindaja rääkis abivahendite soetamisest ja individuaalsete tallatugede valmistamise kaasaegsest tehnoloogiast.

07.-09.12.2015 toimusid KL koolituspäevad Pärnus

7.-9. detsembril toimusid Pärnus Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad. Osa võttis 7 inimest.
E. Grüning rääkis seal inimese ja looduse suhetest. Advokaat M. Nukka tegi ülevaate tööst põhjustatud haigustest tsiviilõiguses ja töötervishoiuõiguses.
EKL juhatuse liikmed rääkisid, kui kaugele on Riigikogu sotsiaalkomisjonis TÕKS-i arutelu jõudnud. Iga päev toimus individuaalne juriidiline (ja sotsiaalne) nõustamine.

02.-04.07.2015 toimusid KL koolituspäevad Tartus

2.-4. juulil 2015 toimusid KL koolituspäevad Tartus.
Päevakorras oli ettekanne ravimitest kasutaja pilgu läbi (TÜ farmakoloogia teadur M. Kuum); edukas vananemine ja enesega toimetulek (TÜ sisehaiguste arst- õppejõud Kai Saks); TÕKSi ja töövõimereformi hetkeseis (EV Sotsiaalministeeriumi asekantsler Egle Käärats); Stress, ärevushäired ja depressioon (TÜ Kliinikumi psühhiaatria vanemarst-õppejõud Tuuliki Hion).

Iga päev nõustas juriidiliselt kutsehaigeid üle vabariigi vandeadvokaat Mihkel Nukka.

Osales 4 kutsehaiget.

09.-11.03.2015 toimusid kutsehaigete liidu koolituspäevad

9.-11. märtsil toimusid Pärnus Kutsehaigete Liidu vabariiklikud koolituspäevad. Meilt võttis osa 4 inimest.

08.-10.12.2014 toimusid kutsehaigete liidu koolituspäevad

08.-10. detsembril toimusid Pärnus Kutsehaigete Liidu vabariiklikud koolituspäevad. Meilt võttis osa 4 inimest.

Vandeadvokaat M.Nukka tutvustas viimast Riigikohtu otsust, mis teeb hüviste arvestamise kutsehaigetele palju lihtsamaks (aga see tuleb enne seaduseks kuulutada muidugi). Samuti ta nõustas igal päeval juriidika vallas kutsehaigeid.

Huviga jälgiti ka vabariikliku tööinspektsiooniarsti dr. Annika Kiudorfi ettekannet kutsehaiguste kujunemisest. Pärnu kiirabi arstid rääkisid äkksurmadest ja kiirest elustamisest. Nad viisid ka läbi lühikursuse elustamisest näitlikult nuku peal.

02.-04.07.2014 toimusid kutsehaigete liidu koolituspäevad

2.-4. juulil toimusid Tartus Kutsehaigete Liidu vabariiklikud koolituspäevad. Valgamaalt võttis osa 4 inimest.

Esimesel päeval rääkis geriaatriast ja seadusandlusest RK sotskomisjoni liige dr.

Vassiljev.  Riskianalüüsidest kohtupraktikas ja tööandjatega suhtlemisel vestlesid advokaadid K. Kikas ja M. Nukka. Võrdsest kohtlemisest ja võrdõiguslikkusest tegi ettekande Marianne Meiorg.
Viimasel päeval kohtus kutsehaigetega Vabariikliku Tööinspektsiooni arst dr. Merisalu, kes rääkis kutsehaiguste kujunemisest, samuti ettevõtete kontrollist ohutusnõuete täitmisel. Talle esitatud küsimused ei tahtnud lõppeda. Iga inimene sai rääkida oma kutsehaigusse jäämise loo. Kõige lõpus esines tööminister Urmas Kruuse, kes rääkis tööturuteenustest töövõimereformi sihtrühmale. Kõikide arvamus oli talle, et see reform pole veel küps vastuvõtmiseks ning vajab põhjalikku viimistlemist.

Kogu kahe koolituspäeva jooksul toimusid igal päeval vandeadvokaadi M. Nukka individuaalsed juriidilised nõustamised.

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline