Arhiiv teemal: EKL

11.-13.03.2014 toimusid kutsehaigete liidu koolituspäevad

11.-13. märtsil toimusid Pärnus Kutsehaigete Liidu vabariiklikud koolituspäevad. Meilt võttis osa 4 inimest.

Aleksander Nukka ja Aino Muru andsid ülevaate kohtumistest Riigikogu sotsiaalkomisjonis ja õiguskomisjonis toimunud ümarlauas (jaanuaris ja veebruaris). Hea uudis oli see,et praegustele kutsehaigetele jääb kehtima Tsiviilkoodeks ja osaliselt määrus 172 – seda tahtsid Riigikogu sotsiaalkomisjon ja õiguskomisjon muuta, aga tänu KL teavitustööle nendele komisjonidele kohapeal,jäi see samaks. Nad pidid pikalt selgitama, et kutsehaigus on saadud tööandja süül (samuti tööõnnetus), mille tulemusel inimene satub tihti tänavale. Kui on invaliidistutud tööandja süül, siis teda kui haiget ei vajata enam. Kaasaolev jurist aitas selgitada tõdesid, mille alusel on KL ettepanekud üles ehitatud.

Kokkutulnud avaldasid pahameelt eriarstiabi visiiditasude üle. Kõigil kolmel päeval nõustas vandeadvokaat Mihkel Nukka ka individuaalselt kutsehaigeid. Väga huvitav oli jurist Mihkel Nukka kiire ülevaade mittevaralisest kahjust kutsehaiguste puhul, mida ta ilmestas arvukate näidetega. Täiendavalt tekkis diskussioon seoses uute segadust-tekitavate sarnaste mõistetega nagu “kutsehaigus” ja “tööst põhjustatud haigus”, mida Mihkel Nukka püüdis lahti mõtestada näidete varal.  Tööst põhjustatud haigus on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks. (E.I. kommentaar: vt artiklit sel teemal http://www.rmp.ee/toooigus/ohutus/12929 ).

Kolmandal päeval kohtus kutsehaigetega Töötukassa juhatuse liige pr. Pille Liimal, kes tutvustas uut töövõimekuse määramise korda. Reform käivitub uutele töövõimetuspensionäridele 1. juulist 2015.a. ja senistele töövõimetuspensionäridele 1. jaanuarist 2016.a.

01.-03.07.2013 toimusid EKL koolituspäevad

1.-3. juulil toimusid Tartus Kutsehaigete Liidu vabariiklikud koolituspäevad. Meilt võttis osa 4 inimest. Külas oli Eesti Haigekassa ravikindlustushüvise osakonna juhataja Sirje Saarma, kes rääkis perearstiabist, pearahast ja lisarahast neile ning selle kasutamisest.

Samuti rääkis ta hambaravi rahalisest hüvitamisest, mis on tõesti väike ja pole enamikule kättesaadav. Kokkutulnud avaldasid pahameelt eriarstiabi visiiditasude üle. Kõigil kolmel päeval nõustas vandeadvokaat Mihkel Nukka ka individuaalselt kutsehaigeid. Väga huvitav oli Mihkel Nukka ettekanne pärimisseaduse muudatustest, sealhulgas tutvustas testamente ja pärimislepingut- tingimustega testamenti jne.

Kolmandal päeval kohtus kutsehaigetega Põhja-Eesti Regionaalhaigla Töötervishoiu-ja Kutsehaiguste Kliiniku peaarst  dr. Viive Pille. Ta tutvustas kliiniku tööd – neil on 17 töötajat, neist 9 arsti. Ta nentis, et 2012.a. tehti 274 ekspertiisi, sellest 175 said kutsehaiguse diagnoosi. Seda on väga vähe, võrreldes Euroliidu maadega (sest hüvise saamine on väga raske). Euroopas väheneb kutsehaigustesse haigestumine, aga meil  suureneb. Riiklikult on lahendamata küsimus töötervishoiu kompetentskeskuse osas, riigis puudub erapooletu ekspertiisivõimalus vaidlusküsimuste lahendamisel.

10.-12.12.2012 toimusid kutsehaigete liidu koolituspäevad

Kolm Valgamaa kutsehaiget osalesid Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevadel Pärnus. Esines vaegurluse ekspertiisi arst, kes tutvustas uut määrust puudeastme määramise kohta 2013. aastal. EKL tegevjuht Aino Muru tutvustas tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse eelnõu arenguid. Toimus kutsehaigete juriidiline nõustamine EKL juristide poolt.

25.-27.06.2012.a. toimusid KL koolituspäevad Tartus

25.-27.06.2012.a. toimusid KL koolituspäevad Tartus. Osa võtsid 4 inimest. Tutvustati seadusemuudatust puudeastmete määramisel. Käsitleti ka TÕKS-i. EKL tegevjuht rääkis aprillis toimunud selleteemalisest kohtumisest ümarlaua taga Sotsiaalministeeriumis – kohal oli siis Riigikontroll,  Praxis, RMK jne.  Arutelu on pooleli, planeeritakse uusi kohtumisi.

Riigikogu liige tutvustas patsiendikaitse seaduse eelnõud. Vandeadvokaadid andsid juriidilist nõu.  KL koolituspäevadel sai kohtuda vandaadvokaatidega hr. Kulikovi ja hr. Auväärtiga, kes nõustasid peale loenguid kutsehaigeid.

Samuti oli kohal professor Selma Teesalu, kes rääkis loodusravist. Saime muuhulgas teada, et ta annab igal kolmapäeval tasuta toitumisalaseid konsultatsioone Tartus ülikooli apteegis.

Väga huvipakkuv oli ka TÜ Kliinikumi onkoloogia vanemteaduri Jana Jaali kasvajate teemaline loeng vähki haigestumise riskidest, mis vältas lausa pool päeva. Inimestel oli ka väga palju küsida nii maineka teadlase käest.

12.-14.12.2011 toimusid EKL koolituspäevad

12.-14. detsembril toimusid Pärnus Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad. Osa võttis Valgamaalt 4 inimest. Esines arstliku ekspertiisi ekspert-arst Aune Tamm, kes rääkis puudeastmete määramisest ja vastas küsimustele. Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste ja ekspertiisiosakonna vanemspetsialist Riina Järve-Tammiste tutvustas rehabilitatsiooniteenust 2012. aastal. Valgusterapeut Kalju Baldis andis nõu, kuidas laadida vett ja kuidas Päikese käest küsida (elu)jõudu. Tema moto oli, et tervet isiksust ei saa keegi rünnata. Igal päeval nõustas EKL advokaat Lembit Auväärt kutsehaigeid.

27.-29.06.2011 EKL koolituspäevad

27, 28. ja 29. juunil 2011 toimuvad Tartus Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad, mille raames toimub kohtumine sotsiaalministriga, esmaabikoolitus TÜ Kliinikumis, loeng veresoontehaigustest (dr N. Põdramägi), juriidiline nõustamine (vandeadvokaat Tõnu Kõrda), loeng töölepingute lõpetamisest ja pensionireformist (Aino Muru). Osa võtab 4 inimest.

06.-08.12.2010 toimusid EKL koolituspäevad

6.-8. detsember toimusid Pärnus Eesti Kutsehaigete Liidu vabariiklikud koolituspäevad, mille raames toimusid
arstide (neuroloogi ja sisearsti) vestlusringid, samuti oli juriidiline ja sotsiaalne nõustamine. Valgamaalt osales üritusel 4 inimest.

28.-30.06.2010 toimusid EKL koolituspäevad

28, 29. ja 30. juunil 2010 toimusid Olustveres Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad, mille raames toimus ekskursioon mõisas, räägiti projektide juhtimisest, eakate vigastustest, traumadest. Esinemas käis ka sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats, kes vastas küsimustele. Töötervishoiust rääkis Terviseameti TT büroo juhataja Irma Nool. Juriidiliselt nõustas vandeadvokaat Tõnu Kõrda. Osa võttis 4 inimest.

9.-11.12.2009 toimusid EKL teabepäevad

9.-11. detsembril võeti Pärnus osa KL teabe- ja nõustamispäevadest, kohal käis 4 kutsehaiget. Nõustas vandeadvokaat Tõnu Kõrda, kes rääkis muuhulgas ka kohtupraktikast tööõiguse valdkonnas, esines psühholoog E. Aasumets, dr R. Mardi, sotsiaaltoetustest rääkis magister A. Ujok. Kutsehaigete Liidu tegevjuht Aino Muru tutvustas kutsehaigeid puudutavaid seadusemuudatusi.

24.-26.10.2008 toimusid EKL koolituspäevad

24.-26.10.2008 toimusid Vana-Vigalas Eesti Kutsehaigete Liidu nõustamise ja õigusabi osutamise päevad. Loe edasi »

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline