Arhiiv teemal: Üldkogu

15.06.2018 toimus jaaniseminar

15. juunil toimus jaaniseminar Valgas, millel osales 28 inimest. Kinnitati 2017.a. majandusaasta aruanne. Kohtuti vallavolikogu liikmega, kellele esitati palju küsimusi. Samuti räägiti jaanipäeva kommetest nagu sõnajalaõie otsimine.

03.06.2017 toimus jaaniseminar

3. juunil toimus jaaniseminar Valgas. Osales 22 inimest. Kinnitati 2016.a. majandusaasta aruanne. Kohtuti Riigikogu liikmega, kellele esitati palju küsimusi. Samuti räägiti uudsematest jaanipäeva kommetest, näiteks juurviljade lõkkel küpsetamisest ja ümber lõkke liikumisest koos oma südame soovide väljendamisega.

31.03.2017 toimus Valgas teabepäev

31. märtsil toimus Valgas teabepäev. Tutvustati KL koolitusel kuuldut. Samuti edastati teave uute sotsiaalteenuste kohta omavalitsustes puuetega inimestele. Registreeriti osavõtjad peatselt toimuvatele üritustele (koos viktoriiniga): liikluskohvik (Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti korraldamisel),  samuti 60 pluss sõidukijuhtide täienduskoolitustele soovijad. Toimus ka sotsiaalne nõustamine. Osales 24 inimest.

06.01.2017 toimus nääriseminar

06.01.2017.a. toimus Valgas, Kungla 15 ühingu nääriseminar. Juhatuse liige E. Ilves tutvustas lühidalt Pärnus toimunud KL koolituse materjale ja edastas soovijatele vajalikke dokumente. Samuti tehti huvitav ettekanne teemal: Kolmekuningapäeva legend (allikas: internet). Riigikogu tööst rääkis Priit Sibul ja vastas paljudele küsimustele. Osales 31 inimest.

08.01.2016 toimus nääriseminar

8.jaanuaril toimus nääriseminar, kus esimeses osas toimus üldkoosolek. Üldkoosolekul valiti juhatuse liikmed ja revident. Otsustati, et senine juhatus (Eha Ilves, Mae Kruustik, Leo Kanep) jätkab, samuti jätkab senine revident (Tiina Undrus). Sündmuse teises blokis  anti edasi infot EKL Pärnu koolituspäevadest. Lõpuks räägiti uuema aja näärikommetest. Osales 35 inimest.

21.06.2015 toimus jaaniseminar

21. juunil toimus Valgas Andrese 3 vabas õhus Valgamaa kutsehaigete jaaniseminar. Eha Ilves tutvustas Valgamaa Kutsehaigete Ühingu 2014. aasta aasta-aruannet, revident andis omapoolse positiivse hinnangu sellele ning aruanne kinnitati ära. Lisaks arutati järgmise poolaasta tegevusplaani. Toimus ka juriidiline ja sotsiaalne nõustamine. Sündmusel osales ka Riigikogu liige Priit Sibul, kes valgustas päevapoliitilisi teemasid ning eesseisvaid seadusloome muudatusi. Osalejaid oli 29 inimest, pluss mõned pereliikmed.

21.09.2014 toimus teabepäev

21. septembril toimus Valgas kutsehaigete teabepäev, kus osales 32 inimest.

Eha Ilves tutvustas KL koolituspäevadel kuuldut ning edastas saadud infomaterjalid, samuti mitmesugused juriidilised dokumendid. Samuti toimus sotsiaalne nõustamine.

22.06.2014 toimus jaaniseminar

22. juunil toimus Valgas Andrese 3 Valgamaa kutsehaigete jaaniseminar. Eha Ilves rääkis vanade eestlaste jaanikommetest ning jagas mitmeid kasulikke infomaterjale tervisliku toitumise kohta (aluse ja happe osakaal organismis, aluseline vesi). Samuti anti ülevaade Valgamaa Kutsehaigete Ühingu 2013. aasta aasta-aruandest ning kinnitati see ära. Lisaks arutati järgmise poolaasta tegevusplaani. Toimus ka juriidiline ja sotsiaalne nõustamine. Osalejaid oli 30 inimest, pluss mõned pereliikmed.

14.09.2013 toimus teabepäev

14. septembril kl 12-18 toimus teabepäev, kus osales 47 inimest. Ühingu juht Eha Ilves tutvustas alanud KÜSK kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) raames rahastatud projekti “Valgamaa Kutsehaigete Ühingu teenuste parendamine“, mille tulemusel on nüüdsest kiire ja hea võimalus suhelda paljude ametiasutustega (KL, perearstide, pensioniameti , PIK-i, Sotsiaalministeeriumi, saatkondade, teiste ühingute ja juristidega). Samuti on väga hea ette valmistada teabepäevi: infot ja kontakte otsida, jagatavat materjali koostada jne. Eha jagaski mitmeid huvitavaid materjale nii tervise kohta kui ka üldiselt (olulised kontaktid, seitse tervisetesti).

Lähemalt projektidest.

Eha Ilves tutvustas ka juulis toimunud Eesti Kutsehaigete Liidu teabepäevadel kuuldut kõigile, samuti jagas pärimisseaduse muudatuste kohta väljatrükitud infolehti. Toimus ka sotsiaalne nõustamine.

 

08.06.2012 jaaniseminar-üldkogu

8. juunil toimus Valgas ühingu jaaniseminar. Esimeses osas kinnitati aastaaruanne ja teises pooles esines linnavolikogu liige, kes vastas valgalaste küsimustele linna valitsemisteemadel. Samuti räägiti jaanikommetest internetist saadud materjalide põhjal. Osa võttis 31 inimest.

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline