Ühing

Eesti Kutsehaigete Liit, mis loodi 1994.a., on katusorganisatsioon maakondade kutsehaigete ühingutele, mille peamiseks ülesandeks on arendada kutsehaigete ühistegevust. Selle alla kuulub nõustamine hüviste arvutamisel, samuti kutsehaiguse kahtluse korral edaspidise tegevuse kavandamine.

Valgamaa Kutsehaigete Ühing loodi 1998.a. Kutsehaigete ühing kaitseb oma liikmete huve suhetes ametiasutustega ja organisatsioonidega, kasutades selleks riigi kohaliku omavalitsuse, teiste organisatsioonide, vabariikliku- ja kohaliku Puuetega Inimeste Koja ning EV Kutsehaigete Liidu abi. Juriidiliselt nõustavad Eesti Kutsehaigete Liitu ja kutsehaigete ühinguid mitmesugused õigusbürood, mis abistavad just eeskätt kutsehaigeid dokumentide koostamisel, kohtuskäimisel jne. Büroo teenused on kutsehaigetele tasuta. Mitmesugused vajalikud kontaktandmed leiab meie koduleheküljelt.

Valgamaa Kutsehaigete Ühingu, nii nagu iga teise kutsehaigete ühingu, üks põhieesmärkidest on invapoliitika mõjutamine demokraatlikul viisil ning kutsehaigete aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmeks võivad olla kõik Valga linnas ja maakonnas elavad kutsehaiged ja tööõnnetuses kannatanud, aga ka isikud, kes abistavad-hooldavad kutsehaigeid. Ka võivad Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmeteks olla kutsehaiguste arstid ning kutsehaigete probleemidega tegelevad pensioni- ja sotsiaalabi-ameti töötajad. Teretulnud on ka toetajaliikmed, kes võivad olla kodanikud või juriidilised isikud ja toetavad Valgamaa Kutsehaigete Ühingut tema tegevuses annetustega või muul moel. On äärmiselt vajalik, et Valgamaa kutsehaiged võtaks aktiivsemalt osa ühingu tööst. Praeguses kiiresti muutuvas ajajärgus on kutsehaigete organiseerumine oma õiguste kaitseks ülitähtis !!!

Valgamaal on umbes 80-100 kutsehaiget. Ametlikult on vabariigis registreeritud 2007. aastal uusi kutsehaigeid 74 inimest,  tööga seotud haigusi 253 juhtu. Tööõnnetusi oli 2007. aastal 3703, milles hukkus 21 inimest.

Igal kuul nõustatakse Valgamaa Kutsehaigete Ühingu poolt umbes 20 inimest, kelle hulgas lisaks kutsehaigetele on ka kutsehaiguskahtlusega inimesed, kes lähevad alles haiglasse või perearsti juurde kutsehaiguse taotlemist algatama (saatekiri jms).

Et kutsehaigetel oleks veidi lihtsam orienteeruda erinevates kutsehaigustega seotud probleemides praeguses kiirelt arenevas ühiskonnas, siis on loodetavasti käesolev internetilehekülg suuresti abiks. Ühiste jõududega püüame kodulehekülge alati värskena hoida, et siit alati operatiivset infot ja abi leiaks.

Parimate soovidega,

Eha Ilves
Valgamaa Kutsehaigete Ühingu
juhatuse esimees