Projektid

Igal aastal:

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projektid tegevuste läbiviimiseks.

2013. aastal:

KÜSK kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) raames rahastatud projekti “Valgamaa Kutsehaigete Ühingu teenuste parendamine“, mille tulemusel on kiire ja hea võimalus suhelda paljude ametiasutustega (KL, perearstide, pensioniameti , PIK-i, Sotsiaalministeeriumi, saatkondade, teiste ühingute ja juristidega). Samuti on väga hea ette valmistada teabepäevi: infot ja kontakte otsida, jagatavat materjali koostada jne. Projekti kestvus 01.07.2013-30.06.2014.

2016. aastal:

KÜSK kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) raames rahastatud projekti “Tervise turgutajad – umbrohutoidud“, mille tulemusel on 25 koolitusel osalenud inimese teadlikkus tervislikust toitumisest avardunud ja oskused igapäevaseks toimetulekuks paranenud. 25 kutsehaiget on saanud uued oskused ja teadmised tervisliku ja soodsa toidu valmistamiseks. Enamik koolitusel osalenutest tunneb, et nende enesehinnang ja suutlikkus igapäevaelus toime tulla on paranenud. Koolitusel osalejad on omandanud uusi oskusi toimetulekuks, elukvaliteet ja tervis on paranenud. Projekti kestvus 01.05.2016-01.08.2016.

2017. aastal:

KÜSK kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) raames rahastatud projekti “Jumalikud juurikad – tervis otse maapõuest“, mille tulemusel on 26 koolitusel osalenud inimese teadlikkus tervislikust toitumisest avardunud ja oskused igapäevaseks toimetulekuks paranenud. 26 kutsehaiget on saanud uued oskused ja teadmised tervisliku ja soodsa toidu valmistamiseks. Enamik koolitusel osalenutest tunneb, et nende enesehinnang ja suutlikkus igapäevaelus toime tulla on paranenud. Koolitusel osalejad on omandanud uusi oskusi toimetulekuks, elukvaliteet ja tervis on paranenud. Projekti kestvus 01.08.2016-31.10.2016.

KÜSK toetus