Kirjandus

Kutsehaiguste temaatikaga seotud kirjandus:

 • Naomi Loogna, Hubert Kahn, Arvi Sillam jt.
  Kutsehaigused (käsiraamat)
  Tallinn: Valgus, 1979
 • Hubert Kahn
  Tootmisjuht ja töötervishoid
  1986
 • Naomi Loogna, Arved Luts, Arvi Sillam
  Kutsekahjustuste vältimine
  Tallinn: Valgus, 1987
 • Hubert Kahn
  Arstliku kontrolli tähtsus ja eesmärgid tervistkahjustavate ja tervistohustavate tööde korral
  Tallinn: EKMI&TTK, 1996
 • Argo Soon
  Töötingimuste uurimise skeem
  Tartu: TÜ Tervishoiu Instituut, 1996
 • I.-M. Orgo, H. Siigur, G. Tavits
  Töölepingu seadus. Kommenteeritud väljaanne
  Tallinn: Juura Õigusteabe AS, 1997
 • Heino Siigur
  Palgaseadus. Kommenteeritud väljaanne
  Tallinn: Juura Õigusteabe AS, 1997
  Hubert Kahn
 • Töötervishoid Euroopa Liidu riikides
  Tallinn: EKMI&TTK, 1998
 • Hubert Kahn, Milvi Moks
  Tallinna bussijuhtide töötingimused ja töövõime: teaduslik-praktiline uurimus
  Tallinn: EKMI&TTK, 1998
 • Naomi Loogna
  Kas Teil on kutsehaigus?
  Tallinn: Ten-Team, 1999
 • Hubert Kahn
  Töötajate tervisliku seisundi järelevalve korraldamine: rahvusv. tööorganisatsiooni (ILO) materjalid
  Tallinn: EV SoM TKKO&EKMI&TTK, 1999
 • Hubert Kahn, Toomas Huik
  Eesti ja Soome politseinike töötingimused ja töövõime: teaduslik-praktiline uurimus
  Tallinn: EKMI&TTK, 1999
 • Hubert Kahn
  Rahvusvaheline töötervishoiu spetsialisti eetikakoodeks
  Tallinn: Sotsiaalministeerium, 1999
 • Kadi Pärnits
  Töötajate õiguste kaitse töötingimuste muutumisel
  Tallinn: Eesti Ametiühingute Keskliit, 1999
 • Piia Tint
  Riski hindamine töökeskkonnas: keemiarisk
  Tallinn: Ten-Team, 1999
 • Piia Tint
  Riski hindamine töökeskkonnas: õppevahend
  Tallinn, 1999
 • Naomi Loogna, Georg Loogna
  Füüsiline töö ja ülekoormushaigused
  Tallinn: Ten-Team, 1999