Arhiiv teemal: EKL

14.-18.11.2022 võeti osa EKL koolituspäevadest

14.-18. novembril osaleti Pärnus EKL koolituspäevadel, kus tutvustati aruandluseks vajalikke dokumente, raamatupidamise korraldamist ja tervisekao hüvitamise arvestamise dokumente. Samuti toimusid sotsiaalsed ja juriidilised nõustamised.

30.05.-03.06. toimusid EKL koolituspäevad

30. maist kuni 3. juunini toimusid Pärnus EKL koolituspäevad.
1. juuni õhtul toimus ka EKL 25. aastapäeva aktus.
Osales 9 inimest.

05.07.2020 toimus jaaniseminar

5. juulil toimus jaaniseminar Valgas. Tutvustati kaasaegseid jaanikombeid, toimus ka sotsiaalne nõustamine. Kinnitati 2019.a. majandusaast aruanne esitamiseks äriregistrile.

15.-17.06.2020 toimusid EKL koolituspäevad

15.-17.06.2020 toimusid Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad. Tulenevalt keerulisest olukorrast traditsioonilisi loenguid ei toimunud. Toimus sotsiaalne ja juriidiline nõustamine.

02.-04.12.2019 toimusid KL koolituspäevad Pärnus

2.-4. detsembril toimusid Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad Pärnus. Rahandusministri nõunik andis ülevaate kohustusliku pensioni (II samba) reformiga plaanitavast. Jurist Mihkel Nukka tutvustas viimaseid arenguid kutsehaigetega seotud teemadel ning vastas küsimustele. Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid kuulas ära kutsehaigete liidu mõtted ja nägemuse tööõnnetustes kannatanute ja kutsehaigete sotsiaalse kaitse tagamiseks, sh TÕKS teemal. Riigikogu liige andis häid poliitilisi näpunäiteid teema edasiarendamiseks kõrgemal pool ning lubas teemal omalt poolt silma peal hoida. Valgamaa KÜ poolt osales 10 inimest.

01.-03.07.2019 toimusid KL koolituspäevad Nelijärvel

1.-3. juulil toimusid Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad Aegviidus Nelijärve Puhkekeskuses. Toimus juriidiline nõustamine, tööõnnetuste ja kutsehaiguste osas muudatuste tutvustus, pärimisseaduse muudatuste tutvustus, sotsiaalne nõustamine. Osales 3 inimest.

01.-03.04.2019 toimusid KL koolituspäevad Pärnus

1.-3. aprillil toimusid Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad Pärnus. EPIKoja töövõime hindamise nõustaja rääkis töövõime hindamisest ja puude raskusastme tuvastamisest nõustamisteenuse põhjal. Tööinspektsiooni esindaja tutvustas töökeskkonna psühhosotsiaalseid ohutegureid ja nende mõju tervisele. SKA juhtivekspertarst andis ülevaate puude taotlemisest, tuvastamisest ja hüvitamisest. Lisaks toimus juriidiline ja sotsiaalne nõustamine. Osales 6 inimest.

25.-27.06.2018 toimusid KL koolituspäevad Tartus

Räägiti kahjuhüvitiste määramise alustest (Milvi Haitov Sotsiaalkindlustusametist), tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitamisest (Eva Põldis Sotsiaalministeeriumist), ealistest iseärasustest (dr Enno Ahse), kutsehaiguste diagnoosimisest (dr Viive Pille). Põnevust pakkus lisaks Lennundusmuuseumi või Põllumajandusmuuseumi külastus. Valgamaa KÜ poolt osales 4 inimest.

11.-13.12.2017 toimusid EKL koolituspäevad Pärnus

11.-13. detsembril toimusid EKL koolituspäevad Pärnus. Osales 9 inimest. Loengut pidas sotsiaalministeeriumi asekantsler J. Holm, samuti vandeadvokaat M. Nukka ja EKL juhtkond. Toimus juriidiline nõustamine.

06.-08.03.2017 toimusid KL koolituspäevad Pärnus

06.-08.03.2017 toimusid Pärnus Kutsehaigete Liidu koolituspäevad. Osales ühingu poolt 2 inimest. Tutvustati töövõimereformi käiku. Samuti arutati, kes tuleks esinema järgmistel koolitustel ja kus need läbi viia. Kohtuti ka sotsiaalministriga. Toimus juriidiline ja sotsiaalne nõustamine.