03.05.2024 toimus teabepäev

03.05.2024 kell 14.00 toimus Valgamaa Kutsehaigete Ühingu teabepäev Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas. Sellest võttis osa kolmkümmend inimest, sealhulgas tulid Tartust kohale Eesti Kutsehaigete Liidu jurist Milvi Haitov ja tegevjuht Tiina Kink. Kutsutute hulgas oli ka Valgamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Marika Ein.

Jurist Milvi Haitov kutsus Eesti Kutsehaigete Liidu kodulehte ning blogi külastama, et inimesed saaksid kogu vajamineva info sealt ise üles leida, kuid tuletas meelde olulised asjad ja tutvustas mõnda värsket seaduse muutust:
● Kutsehaiged, kes saavad sotsiaalkindlustusametilt (SKA) hüvitist, peavad küsima (vabas vormis) garantiikirja meili teel (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) enne taastusravile minekut. Raviasutus saadab arve SKA-le. SKA maksab otse asutusele raviarve alusel ja kutsehaigele sõidukulud raviasutusse ja tagasi. Eraldi taotlust sõidukulude jaoks vaja esitada ei ole.
● Kui retsepti kulu on suurem kui SKA poolt makstav hüvitis, siis saab taotleda täiendavat ravikulu hüvitist.
● Lisakulutuste näidustused on muutunud. Ministeeriumis on kokku lepitud, et raviarstilt, perearstilt või eriarstilt tuleb küsida tõendit oma ravi ja ravimite vajaduse kohta, (seoses kutsehaigusest tuleneva tervisekahjustusega) mida esitada firmale.
● Kui asutus küsib peale uut töövõime hindamist uuesti Teie töövõime protsenti, siis tuleb edastada vastav dokument.
● Detaile oma tervisliku seisundi kohta ei esita tööandjale.
● Kui tööandja on oma vea tõttu toetust üle maksnud, siis neil pole õigust seda teilt tagasi küsida. Tavaliselt tehakse tasaarveldus.
● Murede korral kutsub Milvi enda poole pöörduma: kutsehaiged@gmail.com

Eesti Kutsehaigete Liidu tegevjuht Tiina Kink tõi välja järgnevad punktid:
● Kroonilise haigusega inimesed peavad perearstilt kontrollima, et need kroonilised haigused on epikriisis kirjas ka enne 2019 aastat.
● Seaduse järgi on kohustatud eriarst esitama epikriisi. (Uuringu vastused peavad minema perearstile. Mure korral võib pöörduda siia: info@sotsiaalkindlustusamet.ee )
● Omaosalusega raviarved säilitage, et tõestada puude vajadust puude taotlemisel.
● Retseptiravimite välja ostmine on samuti märk Teie jätkuvast puudest ja ravi vajadusest, ärge jätke retsepte seisma. Kui ei saa tarvitada välja kirjutatud rohtusid, tuleb arstilt küsida teisi.
● Kutsehaige diagnoosi saanud inimene ei pea minema Tallinna kordus uuringutele, kui just ei kutsuta(iga viie aasta tagant) (pensioniealine saab eluaegse). Tööealisel tuleb kordusele uus aeg leppida kokku, kui tervis halveneb enne viie aasta täitumist.
● E-perearstikeskus annab võimaluse suhelda perearstiga kirjalikult, siis saab tõendada kaebusi, mida puude diagnoosil kasutada.
● Kui arsti arvamuse või käitumisega nõus pole, on tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon. Ära löö käega! Rohkem infot: https://www.sm.ee/tervise-edendamine-ravi-ja-ravimid/ravi-ja-tervise-taastamine/ tervishoiuteenuste-kvaliteet
● Kui arst keeldub kaebuste korral edasistele uuringutele saatmast, tuleb küsida kirjalikku tõendit/põhjendust.
● Kui tööealisele inimesele perearst saatekirja ei väljasta, tuleb pöörduda töötervishoiuarstile.
● Kui taotled puuet ja järgmise paari päeva jooksul tuleb negatiivne otsus, siis pöördu Eesti Kutsehaigete Liidu poole: kutsehaiged@gmail.com
● Kui pensionile jäädes puue ära kaob tuleb pöörduda liidu poole. kutsehaiged@gmail.com
● Kutsehaiguse diagnoosi ei saa ära võtta, käige arstil kurtmas, muidu pole jälge järel.
● COVID-19 vaktsiinikahjustusega inimeste ühine lugu: https://www.ikkagiinimesed.ee/ .
● Lisaks võib tutvuda üldiselt kõikide ravimite ja vaktsiinide kasude-kahjude ning kõrvaltoimetega: https://www.vaktsiinikahjustus.com/

Juhatuse liige Liivi Lehtmets andis teada:

  1. Ühingul on tehtud Facebooki grupp, millega võib liituda: https://www.facebook.com/groups/valgaky või otsides „Valgamaa kutsehaiged“.
  2. Arutati liikmemaksu suurust, näiteks tõsta see 10 € peale. Arutati ka omaosalusega ürituste läbiviimist.
  3. Ettepanek oli kord kuus kokku saada, järgmine kohtumine toimub 7. juunil kell 14.00.
  4. Lepiti kokku, et sünnipäevadel kinki ja lilli ei too. Veedame lihtsalt toredalt aega.
  5. Kutsuti inimesi omalt poolt mõtlema, mida koos võiks teha, kellel külas käia, keda külla kutsuda.

Lisaks informatsioon osalemise võimaluste kohta:

  • Eesti Kutsehaigete Liit osaleb 9-dal augustil Paides toimuval Arvamusfestivalil ning kutsub kõiki end külastama alal nr 17 (peatelgi kõrval) paneeldiskussioon.
  • Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas tegutseb laulu- ja tantsuring, kantritrupp, instrumentaalansambel, võimlemisrühm, näite- ja käsitööring, milles kutsuti osa võtma.
  • Kultuuripealinna raames toimub Vabariiklik puuetega inimeste kultuurifestival 1.06. Koda kutsub liituma, 5€ on osalus. (50 kohta bussis). Rohkem infot: https://tartu2024.ee/programm/xxviii-vabariiklik-puuetega-inimeste-kultuurifestival/ . Registreerimiseks võtta ühendust Valgamaa Puuetega Inimeste Kojaga.

Kirjuta vastus