02.11.1999 ilmus artikkel “Valgamaa kutsehaigete ühistegevus areneb hoogsalt”

02.11.1999 ilmus Eha Ilves’e artikkel “Valgamaa kutsehaigete ühistegevus areneb hoogsalt” ajalehes Valgamaalane. Artikkel siinkohal toodud toimetamata kujul.

14. oktoobril oli Valga Sotsiaalteenuste keskuses Valgamaa Kutsehaigete Ühingu üldkoosolek, mis oli ühtlasi ka mittetulundusühingu Valgamaa Kutsehaigete Ühing asutamiskoosolek. Kutsehaigetest võtsid osa Eha Ilves, Mae Kruustik, Kalju Toop, Elmo Toop, Peeter Naaris. Külalistena olid kohal Valga Haigla AS töötervishoiuarst Sirje Ilumets, Valgamaa Tervisekaitsetalituse vaneminspektor Enn Hurt, Eesti Kutsehaigete Liidu juhatuse esimees Jüri Luha, sama juhatuse liige Aleksander Nukka, Valgamaa Tööinspektsiooni tööinspektor Jaanus Jaanimäe, Valgamaa Pensioniameti juhataja Aili Unt, sama ameti töötaja Ülle Susi ja Valga Puuetega Inimeste Koja tegevdirektor Theodor Talvik.

Eha Ilves tutvustas sissejuhatuseks kutsehaigustega seonduvat temaatikat ja pajatas Valgamaa kutsehaigete osavõtust senistest vabariiklikest üritustest Tartus ja Põlvamaal. Jätkas Sirje Ilumets, kes rääkis oma patsientide põhilistest muredest ning töötervishoiust Valga linna asutustes ja sellega seonduvatest probleemidest. Ta lisas, et kutsehaiguse kahtluse korral võib meelsasti pöörduda kohe tema poole, tulles vastuvõtule Valga uude haiglasse (Peetri 2). Jüri Luha ja Aleksander Nukka Eesti Kutsehaigete Liidust tutvustasid hüvitise arvutamise põhimõtteid ning erinevaid probleeme riigiasutustega suhtlemisel kutsehaiguste temaatika vallas. Samuti said osalenud ja külalised hr. Luha’le ja hr. Nukka’le esitada rohkelt küsimusi. Enn Hurt tervisekaitsetalitusest ja Jaanus Jaanimäe tööinspektsioonist tundsid muret Valgamaa ettevõtete väga erineva suhtumise pärast töötervishoidu ning töötajate kartusest töökohast ilmajäämisel, kui on tervisega tõsiseid probleeme. Sageli ei julge töölised tunnistada, et teevad igapäevaselt ületunnitööd. Ka pole tööohutusega asjad Valgamaa ettevõtetes korras. Paraku võib nendest teguritest olla paar sammu kutsehaiguse tekkimiseni.

Vahemärkusena olgu lisatud, et ülekoormustraumad olid 1998. a. Eesti kutsehaiguste “edetabelis” teisel kohal (26% ehk 72 juhtu, 1997.a. 64). Esikohal oli vibratsioonitõbi (40% ehk 109 juhtu, 1997.a. 60). Veel on märkimisväärselt suurenenud vaegkuulmise osakaal, mis on kolmandal kohal (14% ehk 37 juhtu, 1997. a. 25). Võrreldes tunamullusega on lisandunud 1998. a. kutsehaiguste loetellu punataud (15 ehk 6%, neljas koht), puukentsefaliit (2) ja kopsutolmustus (2). Andmed pärinevad Eesti Tööinspektsiooni interneti koduleheküljelt. Seda niipalju lisainfoks eelmisele 12. oktoobril ilmunud artiklile.

Eha Ilves oli ette valmistanud ühingu põhikirja projekti. Sinna tehti vabariikliku liidu esindajate ettepanekul mõned sisulised ja formaalsed parandused ning see kinnitati. Seejärel otsustati valida kolmeliikmeline juhatus (Eha Ilves, Kalju Toop ja Mae Kruustik). Juhatus valis endi seast juhatuse esimeheks Eha Ilves’e. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu revidendina soovisid osalejad näha Peeter Naarist. Sellega loodi alus juriidiliselt iseseisvaks tegutsemiseks. Seni tegutseti ja tegutsetakse loomulikult edasi Valgamaa Puuetega Koja juures, kes jääb edasi Valgamaa Kutsehaigete Ühingu suurimaks ja parimaks koostööpartneriks. Samas allub oma tegevustes Valgamaa Kutsehaigete Ühing ka Eesti Kutsehaigete Liidule Tartus.

Täname kõiki, kes üritusest osa võtsid, ning loodame jätkuvale edaspidisele koostööle. Oleksime oodanud rohkemat kutsehaigete ja tööõnnetuses kannatanute osavõttu, eriti just ka maakonnast. Väga vajalik oleks, et kutsehaiged, kes koosolekul ei osalenud, oleks aktiivsemad ja võtaksid meiega kindlasti ühendust.

Eesti Kutsehaigete Liit on kutsunud oma piirkondlike ühingute esindajad novembri keskel toimuvatele õppepäevadele Värskasse, kuhu on oodatud ka Valgamaa Kutsehaigete Ühingu esindajad. Valgast läheb sinna 3 esindajat. Seal tutvustatakse erinevaid põhimõtteid kutsehaigete ühingu tegevuse arendamiseks ja muud kasulikku. Ürituse jätkuna tahame korraldada Valgas teabepäeva, kus jagame saadud teavet ka teistega ning kuhu kutsume samuti erinevaid külalisi. Nüüdsest saab meiega ka ühendust pidada e-posti teel aadressil valgaky@hot.ee. Samuti on meie ühingul loomisel üsnagi informatiivne interneti kodulehekülg aadressil http://www.hot.ee/valgaky , kus jagame infot nii enda kui ka teiste tegemiste kohta kutsehaiguste vallas ning leiab palju muudki huvitavat. Kodulehekülg peaks esialgsete plaanide kohaselt detsembri alguseks valmima. Loomulikult jääb kehtima kontakttelefon numbriga (276) 63500 (Eha Ilves).

Eha Ilves

Valgamaa Kutsehaigete Ühingu
juhatuse esimees

Comments are closed.