27.-29.06.2003 toimusid EKL teabepäevad Järvakandis

27.-29. juunil 2003 toimusid Järvakandis kutsehaigete vabariiklikud teabepäevad. Kutsehaigeid oli kohal peaaegu kõikidest maakondadest. Kokku 72. Valgast võtsid osa Kalev Nikiforov, Kalju Vaine, Tiiu Lahk ja Eha Ilves.

Esimesel päeval rääkis Kutsehaiguste Kliiniku peaarst Viive Pille  kutsehaigustest ja tööõnnetustest.
Samuti koostöö vajalikkusest  kliiniku ja tööandja vahel.
Esmakordne ja tuline oli kohtumine Eesti Juristide Liidu esimehe Tõnu  Kõrdaga. Ta tutvustas hüvitatava kahju liike tööõnnetuse, kutsehaiguse põhjustamise korral. Ta tõi välja erinevused  tsiviilkoodeksi  ja nüüd kehtiva võlaõigusseaduse vahel, mis on tema arvates palju põhjalikum. Kutsehaigete küsimused ei tahtnud ega tahtnud otsa lõppeda. Mitmetelt võttis ta kontaktandmed, et asjasse rohkem süüvida. Meeldiv tõdeda, et Kutsehaigete Liit oli leidnud nii kompetentse inimese nõustama.
Meiega kohtus ka Puuetega Inimeste Fondi esimees Genadi Vaher, kes rääkis uut tüüpi aruandlusest.
Tore, et meile teavet jagama said tulla Sotsiaalkindlustusametist toetuste ja pensionite osakonna juhataja kt. Silver Tigane, arstliku ekspertiisi osakonna juhataja  kt. Rein Puskar ja arst-ekspert Aleksander Kenno. Väga palju küsimusi esitati VEK-ide töö kohta. Samuti oli palju küsimusi hüviste maksmise kohta.
Sai külastatud ka klaasimuuseumi ja Järvakandi Klaasitehast , mis kuulub ameeriklastele. Tehases toodetakse ainult pudeleid. Tootmine on arvutite järelvalve all. Inimene jälgib arvutit. Müra ja kuumus on suur. Algmaterjaliks kasutatakse Piusa liiva. Aknaklaasi ei toodeta Eestis üldse.
Toimus ekskursioon Hageri hooldekodusse. See oli  tõeline euro-maja. Väga head tingimused. 50-st kohast oli täidetud 31.
Teabepäevadel selgus kui palju on juriidilisi ja sotsiaalseid probleeme ,millele lõppu ei näi tulevatki. Suurim probleem on  kutsehaigetel  seadusega ettenähtud  hüvise kättesaamine.
Seoses  sellega tuleb algatada palju kohtuvaidlusi.
Hea, et kutsehaiged seisavad enda eest ja ei jää nurka norutama, vaid otsivad abi. Alati aitab Kutsehaigete Liit koos väsimatu tegevdirektori Aino Muruga.
Kutsehaigete ühingutel jätkub hea koostöö Liiduga ka edaspidi.

(ilmunud artiklina “Kutsehaigete teabepäevad Raplamaal” ajalehes Valgamaalane 05.07.2003)

Comments are closed.