29.06.2000 ilmus artikkel “Kutsehaiged pidasid teabepäeva”

Eha Ilves’e artikkel “Kutsehaiged pidasid teabepäeva” ajalehes Valgamaalane. Artikkel siinkohal toodud toimetamata kujul.

17. juunil toimus Tambres Valgamaa Kutsehaigete Ühingu korraldatud teabepäev. Juhatuse liikmed olid kõik kohal ja vastasid kutsehaigete küsimustele. Tunti huvi kutsehaigete kliiniku uue asukoha vastu ning kuidas sinna saab uuringutele minna. Samuti huvituti töötervishoiuarsti vastuvõtuaegadest. Puudutamata ei jäänud ka hüvise maksmise korra temaatika. Eha Ilves rääkis 26. mail Otepääl toimunud Valgamaa Puuetega Inimeste Koja volikogu üldkoosolekul toimunust. Samuti pajatas ta 27. mail toimunud Kutsehaigete Liidu volikogu istungist ning teavitas eelolevatest Kutsehaigete Liidu vabariiklikest üritustest Otepääl ja Järvakandis. Otsustati, et neist vabariiklikest üritustest võtavad osa Valgamaa esindajatena allakirjutanu, Kalju Toop ja Tiit Karilaid. Tore, et meie teabepäevast koos väikese jaanipäeva tähistamisega võtsid osa teiste hulgas kutsehaiged ka maakonnast – Lüllemäelt ja Helmest.

Kurvastusega pidi tõdema, et Valgamaa Puuetega Inimeste Koja segase finantsolukorra tõttu ei ole veel kutsehaigete ühingule projektis taotletud raha eraldatud. Siiski sai antud üritus teoks tänu väga toredatele toetajatele. Siinkohal täname firmasid ETK Leib Valga Leivatehas, Valga Liha- ja Konservitööstus, Tõrva Tarbijate Ühistu ning kauplust Lux. Suur aitäh neile !

Juba pikemat aega saab meiega ka ühendust pidada e-posti teel aadressil valgaky@hot.ee. Samuti on alates detsembrikuust meie ühingul (ainsa kutsehaigete organisatsioonina Eestis) interneti kodulehekülg aadressil http://www.hot.ee/valgaky . Siinkohal täname informaatikabakalaureust Aivar Ilves’t selle töömahuka kodulehe tegemise eest. Kodulehel jagame infot nii enda kui ka teiste tegemiste kohta kutsehaiguste vallas ning leiab palju muudki huvitavat (õigusaktid, kohtulahendid, artiklid jms). Lisaks elektroonilisele suhtlusele kehtib kontakttelefon (076) 63500 (Eha Ilves).

Eha Ilves
Valgamaa Kutsehaigete Ühingu
juhatuse esimees

Comments are closed.