01.04.2004 toimus üldkoosolek-teabepäev

Psühholoog A.Heinjärve loeng puuetega inimeste enesega toimetulekust. Kinnitati aasta-aruanne.
Võttis osa 20 inimest.

Comments are closed.