02.-04.07.2014 toimusid kutsehaigete liidu koolituspäevad

2.-4. juulil toimusid Tartus Kutsehaigete Liidu vabariiklikud koolituspäevad. Valgamaalt võttis osa 4 inimest.

Esimesel päeval rääkis geriaatriast ja seadusandlusest RK sotskomisjoni liige dr.

Vassiljev.  Riskianalüüsidest kohtupraktikas ja tööandjatega suhtlemisel vestlesid advokaadid K. Kikas ja M. Nukka. Võrdsest kohtlemisest ja võrdõiguslikkusest tegi ettekande Marianne Meiorg.
Viimasel päeval kohtus kutsehaigetega Vabariikliku Tööinspektsiooni arst dr. Merisalu, kes rääkis kutsehaiguste kujunemisest, samuti ettevõtete kontrollist ohutusnõuete täitmisel. Talle esitatud küsimused ei tahtnud lõppeda. Iga inimene sai rääkida oma kutsehaigusse jäämise loo. Kõige lõpus esines tööminister Urmas Kruuse, kes rääkis tööturuteenustest töövõimereformi sihtrühmale. Kõikide arvamus oli talle, et see reform pole veel küps vastuvõtmiseks ning vajab põhjalikku viimistlemist.

Kogu kahe koolituspäeva jooksul toimusid igal päeval vandeadvokaadi M. Nukka individuaalsed juriidilised nõustamised.

Comments are closed.