03.12.2007 toimus juhatuse koosolek

Käsitletud teemad: jõuluseminari korraldamisest 22.detsembril; vabariiklikust koolitusest osavõtt (Värskas). Otsustati, et Värska üritusest võtavad osa Luik, Ilves ja Nikiforov.

Comments are closed.