12.-14.12.2007 toimusid EKL teabepäevad Värskas

Eesti Kutsehaigete Liidu teabepäevadest Värskas võttis osa Valgamaalt 3 inimest.

Esimese päeva õhtul viidi läbi kepikõnni õpetus ja kepikõnd matkaraja. Teisel päeval olid juriidilised nõustamised (Tõnu Kõrda), tutvustati arhiiviseadust ja sotsiaalkindlustuses toimuvaid muudatusi 2008. aastal (Aino Muru) ning viidi läbi sanatooriumi spetsialisti poolt seljavaevustega inimestele ravikehakultuuri näidistund. Kolmandal päeval räägiti kutsehaigete ja puuetega inimeste juriidilistest probleemidest (Tõnu Kõrda) ning puuetega inimeste organisatsiooni juhtimisest (Aino Muru). Viidi läbi õlavöötme haigustega inimestele ravikehakultuuri näidistund sanatooriumi spetsialisti poolt. Viimasel ehk neljandal päeval räägiti teenustest puuetega inimestele ja väljumisest tööjõuturule (Aino Muru) ning jätkus juriidiline nõustamine (Tõnu Kõrda).

Comments are closed.