11.-13.03.2014 toimusid kutsehaigete liidu koolituspäevad

11.-13. märtsil toimusid Pärnus Kutsehaigete Liidu vabariiklikud koolituspäevad. Meilt võttis osa 4 inimest.

Aleksander Nukka ja Aino Muru andsid ülevaate kohtumistest Riigikogu sotsiaalkomisjonis ja õiguskomisjonis toimunud ümarlauas (jaanuaris ja veebruaris). Hea uudis oli see,et praegustele kutsehaigetele jääb kehtima Tsiviilkoodeks ja osaliselt määrus 172 – seda tahtsid Riigikogu sotsiaalkomisjon ja õiguskomisjon muuta, aga tänu KL teavitustööle nendele komisjonidele kohapeal,jäi see samaks. Nad pidid pikalt selgitama, et kutsehaigus on saadud tööandja süül (samuti tööõnnetus), mille tulemusel inimene satub tihti tänavale. Kui on invaliidistutud tööandja süül, siis teda kui haiget ei vajata enam. Kaasaolev jurist aitas selgitada tõdesid, mille alusel on KL ettepanekud üles ehitatud.

Kokkutulnud avaldasid pahameelt eriarstiabi visiiditasude üle. Kõigil kolmel päeval nõustas vandeadvokaat Mihkel Nukka ka individuaalselt kutsehaigeid. Väga huvitav oli jurist Mihkel Nukka kiire ülevaade mittevaralisest kahjust kutsehaiguste puhul, mida ta ilmestas arvukate näidetega. Täiendavalt tekkis diskussioon seoses uute segadust-tekitavate sarnaste mõistetega nagu “kutsehaigus” ja “tööst põhjustatud haigus”, mida Mihkel Nukka püüdis lahti mõtestada näidete varal.  Tööst põhjustatud haigus on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks. (E.I. kommentaar: vt artiklit sel teemal http://www.rmp.ee/toooigus/ohutus/12929 ).

Kolmandal päeval kohtus kutsehaigetega Töötukassa juhatuse liige pr. Pille Liimal, kes tutvustas uut töövõimekuse määramise korda. Reform käivitub uutele töövõimetuspensionäridele 1. juulist 2015.a. ja senistele töövõimetuspensionäridele 1. jaanuarist 2016.a.

Comments are closed.