26.-28.10.2007 toimusid EKL koolituspäevad Vana-Vigalas

Toimusid Eesti Kutsehaigete Liidu koolituspäevad Vana-Vigalas, millest võttis osa Valgamaalt 4 inimest.

Kohtuti  Sotsiaalkindlustusameti juhtivtöötajatega. Arutati hüviste maksmise tingimusi kutsehaigetele, miks seadusi tõlgendatakse mitmeti. Mureküsimustest suurim ongi see, et pahatihti ei taha tööandjad tervisekahju hüvitisi maksta, vaid neid tuleb nõuda kohtu kaudu. Ka oli juttu muudatustest rehabilitatsiooniteenuse osutamisel, samuti puudeastme määramisel.

Ravimite hüvitamisest kutsehaigetele andsid ülevaate neli sotsiaalkindlustusameti töötajat. Riina Riisalo sotsiaalministeeriumist selgitas, mis hakkab juhtuma puuetega inimeste sotsiaaltoetustega 2008. aastal.

Teisel päeval tutvustas vandeadvokaat Tõnu Kõrda  riigikohtu lahendeid, samuti tutvustas eesootavaid seadusemuudatusi. Rääkis ka kahjude hüvitamisest võlaõigusseaduse alusel. Ta jagas mitmetele kohaletulnud kutsehaigetele juriidilist nõu. Väga palju oli talle küsimusi esmakutsehaigetelt-kuni hilisõhtuni välja. Konsultatsioonidel sagedamini esitatavatest juriidilistest küsimustest andis ülevaate Aino Muru. Psühholoog Anne Uibo õpetas, kuidas maandada pingeid. Erich Poll ja Aleksander Nukka tegid abivajajatele hüvitiste arvestamise koolitust. Peeti ka liidu volikogu koosolek.

Kolmandal seminaripäeval kõnelesid kutsehaigetele ravimtaimedest, nende mõjust ja kasutamisest Sirje ja Hillar Aiaots Vigalast, kes peavad ravimtaimekasvatustalu.

Kooli poolt korraldati ringkäik Vigalas, tutvustati mõisaparki, kõneldi paiga ajaloost. Aino Muru märkis, et Vigala ametikool oli hea võõrustaja.

Comments are closed.