27.11.2008 toimus Valgamaa KÜ üldkoosolek

Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas (Kungla 15) toimus 27. novembril 2008 kl 12-14 Valgamaa Kutsehaigete Ühingu üldkoosolek, mille põhisisuks oli kolme viimase tegevusaasta aruanne ja juhatuse liikmete valimine. Koosolek jätkus teabepäevaga.Eha Ilves tutvustas Valgamaa Kutsehaigete Ühingu kolme aasta tegevust. Hetkel on Valgamaa Kutsehaigete Ühingul 40 aktiivset liiget (kokku nimekirjas 75 liiget), tegevust alustati 5 liikmega. Juhatuse koosolekud on toimunud vähemalt 6 korda aastas, kus on otsustatud Kutsehaigete Liidu vabariiklikest üritustest osavõtt ning ühingu seminaride-koosolekute läbiviimine. Ühingu seminarid ja koosolekud on toimunud seni umbes 7 korda aastas. Hasartmängunõukogule esitatud projektid on koolitusprojektid, mis sisaldavad teabepäevi ning tervisepäevi. Oluliselt on kasvanud kutsehaigete tasuta juriidiline nõustamine KL juristi poolt. Samuti on hea koostöö olnud pensioniameti peaspetsialistiga. Oodatud on olnud loodusravi-teabepäevad. Revident P. Naaris leidis, et Valgamaa Kutsehaigete Ühingu finants- ja majandustegevus on korras. Aruanne kinnitati ühehäälselt.

Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati Eha Ilves, Mae Kruustik ja Leo Kanep. Juhatuse liikmeteks valiti ühehäälselt kõik eelnimetatud isikud ehk Eha Ilves, Mae Kruustik ja Leo Kanep. Juhatus valis enda seast taas esimeheks Eha Ilves’e, et tagada organisatsiooni järjepidevus. Revidendi kandidaadiks esitati taas Peeter Naaris, kes valiti samuti uuesti ühehäälselt ametisse.

Koosviibimine jätkus teabepäevaga, kus tutvustas dr Virgo Mihkelsoo oma raamatut “Toome oma tervise tagasi”. Raamat on praktiline teejuht isetervendajale, kellele on abiks eestimaised mesindussaadused, ravimtaimed ja tatar.  Raamatu juhiste abil saab kõrvaldada häireid-talitlemistakistusi organismis, valmistuda ette igasuguseks raviks, arstiabil efektiivselt toimida, peatada organismis olevate haiguste arengut, takistada uute terviserikete tekkimist, parandada tervist looduslike vahenditega.

Üritusest võttis osa 40 inimest.

Comments are closed.