28.04.2008 tähistati Tammsaare pargis mälestuspäeva

Esmaspäeval, 28. aprillil tähistasid maailma ametiühingud tööõnnetustes hukkunud ja kutsehaigustes oma tervise kaotanud töötajate mälestuspäeva.

21 inimest hukkus Eestis mullu tööõnnetuste tagajärjel. Raske kehavigastuse põhjustanud tööõnnetusi oli 1082 ja kergeid tööõnnetusi 2604.  2007. aastal teatati tööinspektsioonile kõigest 74 kutsehaigestumise juhtumist Eestis. Teateid tööst põhjustatud haigestumiste kohta registreeriti 253.

Ka Eesti ametiühingute keskliit osales rahvusvahelisel kampaaniapäeval, mis on pühendatud tööõnnetuste tagajärjel vigastatute ja hukkunute mälestusele ja millega seoses toimus 28. aprillil miiting Tammsaare pargis Tallinnas.

Ürituse eesmärgiks oli tööandjatele sõnumi edastamine, et töötajad on iga ettevõtte suurim väärtus. Mida tervislikum on ettevõttes töökeskkond, seda kvaliteetsemat tööd teevad inimesed ja seda parem on nende töössesuhtumine. Riigile tuletati 28. aprillil meelde, et tulemuse töökeskkonna parandamisel annaks tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse loomine. See kindlustus peab tagama kiire ja õiglase hüvitise töötajale, kes oma tööd tehes tervise kaotab. Tööandjat innustaks see parandama töökeskkonda, sest mida vähem on ettevõttes õnnetusi, seda vähem tuleb tasuda kindlustusmakseid. Samuti on tähtis asjaolu, et kindlustus teeks lõpu õnnetuste ja kutsehaiguste varjamisele.

Comments are closed.