8.07.2009 võeti osa teabepäevast

Valgamaa kutsehaiged võtsid osa Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimunud infopäevast, kus küsimustele vastasid Tartumaa Pensioniameti töötajad. Küsimused olid rehabilitatsiooni ja puudeastmete kohta. Valgamaa Keskkonnakeskuse spetsialist Riho Karu vastas küsimustele jäätmeveo korralduse osas.

Comments are closed.