06.06.2003 toimus üldkoosolek

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. Aasta-aruanne. Revidendi aruanne.
Kannab ette revident P. Naaris. Aruande kinnitamine hääletamisega. Külaliste tutvustus. Küsimused ja vastused. Muud jooksvad küsimused.

Comments are closed.