12.12.2002 toimus üldkoosolek-teabepäev

12. detsembril 2002 toimus ühingu üldkoosolek-teabepäev. Põhiteemaks oli kolme aasta tegevusaruanne ja juhatuse liikmete valimine. Üritus jätkus teabepäevaga, mis käsitles seekord juriidilisi teemasid.

Koosoleku juhatajaks valiti Mae Kruustik ja protokollijaks Kalju Toop. Eha Ilves tutvustas Valgamaa Kutsehaigete Ühingu kolme aasta tegevust. Hetkel on Valgamaa Kutsehaigete Ühingul 32 aktiivset liiget, tegevust alustati 5 liikmega. Juhatuse koosolekud on toimunud vähemalt 6 korda aastas, kus on otsustatud Kutsehaigete Liidu vabariiklikest üritustest osavõtt ning ühingu seminaride-koosolekute läbiviimine. Ühingu seminarid ja koosolekud on toimunud seni umbes viis (5) korda aastas. Hasartmängunõukogule esitatud projektid on eeskätt koolitusprojektid, mis sisaldavad kindlasti teabepäevi ning arvutikursusi. Oluliselt on kasvanud kutsehaigete tasuta juriidiline nõustamine koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õigusabibürooga. Revident P. Naaris leidis, et Valgamaa Kutsehaigete Ühingu finants- ja majandustegevus on korras. Aruanded kinnitati ühehäälselt. Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati Eha Ilves, Viia Eberling ja Leo Kanep, kes valiti ühehäälselt juhatuse liikmeteks. Juhatus valis enda seast taas esimeheks Eha Ilves’e, et tagada organisatsiooni järjepidevus. Revidendi kandidaadiks esitati taas Peeter Naaris ning valiti ühehäälselt. Aili Unt ja Ülle Susi Tartu Pensioniameti Valga osakonnast rääkisid pensioniameti tööst, sealhulgas sanatooriumite tuusikute eraldamisest, kutsehaiguste hüviste maksmisest, ning vastasid puudeastmetega seonduvatele küsimustele. Eha Ilves informeeris 2003. aasta plaanidest ja esimese poolaasta üritustest.

Comments are closed.