20.04.2005 toimus üldkoosolek-teabepäev

Valgamaa kutsehaiged said kokku Valgamaa Puuetega Inimeste Koja ruumes (Kungla 15). Seekordne teabepäev pühendati rahvusvahelisele tööõnnetuses kannatanute ja hukkunute päevale – see on 28. aprillil.

Sel päeval toimub Tallinnas Hirvepargis mälestusmiiting. Selle korraldavad ametiühingud, tööinspektsioon ja kutsehaigete liit.

Valga kutsehaigetele jagasid teavet Jaanus Jaanimäe tööinspektsioonist (müra tasemest ja vibratsioonist) ja Aili Unt pensioniametist (sotsiaaltoetuste uuest korrast puuetega inimestele, samuti taastusravi läbiviimise kohtadest). Sotsiaalkindlustusameti Valga ohvriabikeskusest jagas infot Üllas Linder. Kutsehaigetel jagus kõigile külalistele palju küsimusi. Otsustati ka edaspidi kohtuda.

2004. aasta aruande esitas ühingu esimees Eha Ilves, samuti esines ettekandega revident Peeter Naaris.

Eesti Kutsehaigete Liidu teabepäevad toimuvad juunis Võrumaal Rõuges. Arutati teemasid, mis võiksid seal huvi pakkuda Valgamaa kutsehaigetele, ja seda, kes sinna lähevad.

Comments are closed.